Denne side omhandler det nye LER

LER Systemet er et offentligt system til udveksling af ledningsplaner fra ledningsejeren til dem som skal bruge oplysningerne, f.eks. entreprenører. På denne hjemmeside er samlet en række nyttige oplysninger om systemet og om hvorledes det kommer til at fungere i praksis. Hjemmesiden er oprettet af Thvilum A/S og bliver redigeret af Jesper Thvilum, Direktør i Thvilum A/S. Siden bliver løbende opdateret efterhånden som LER Systemet bliver udviklet bl.a. via de bekendtgørelser som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udsender. Se her hvordan den automatiske besvarelse kommer til at foregå. Klik her

 

Fra januar 2020 vil den nye LER 2.0 server være i drift. Det vil herefter være muligt for ledningsejere at begynde at benytte denne nye mulighed som kommer til at erstatte det eksisterende LER system. Senest 30. juni 2023 skal alle ledningsejere være på det nye system.

Dette udløser store forandringer indenfor den digital ledningsregistrering/GIS.

Denne lov betyder, at alle forsyningsværker, herunder også varme- og vandværker, skal have en digital ledningsregistrering. Derudover skal ledningsregistreringen opfylde nogle kvalitetskrav, som bliver bestemt i loven og den tilhørende bekendtgørelse.

For forsyningsværkerne betyder det, at Jeres leverandør af ledningsregistrering skal kunne ”hoste” Jeres ledningsregistrering på en server. Denne server skal kunne ”snakke” med LER serverne og være i stand til automatisk at klippe det forespurgte område ud af Jeres ledningsregistrering og sende data tilbage til LER indenfor 2 timer.