Denne side omhandler det nye LER

LER Systemet er et offentligt system til udveksling af ledningsplaner fra ledningsejeren til dem som skal bruge oplysningerne, f.eks. entreprenører. På denne hjemmeside er samlet en række nyttige oplysninger om systemet og om hvorledes det kommer til at fungere i praksis. Hjemmesiden bliver redigeret af Jesper Thvilum, Direktør i Thvilum A/S. Siden bliver løbende opdateret efterhånden som LER Systemet bliver udviklet bl.a. via de bekendtgørelser som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udsender. Se her hvordan den automatiske besvarelse kommer til at foregå. Klik her

Den nye LER lov er vedtaget

Nu er den nye lov om LedningsEjerRegistret er vedtaget. Den blev vedtaget den 20. december 2017. Loven, populært kaldet LER2, vil få meget stor betydning for ledningsejere og entreprenører i Danmark.

 
blob
 

Der er talt meget om det nye LER system og den nye DS Standard for ledningsregistrering, som bliver grundlaget for alle fremtidige LER besvarelser.

Dette udløser store forandringer indenfor den digital ledningsregistrering/GIS.

Denne lov betyder, at alle forsyningsværker, herunder også varme- og vandværker, skal have en digital ledningsregistrering. Derudover skal ledningsregistreringen opfylde nogle kvalitetskrav, som bliver bestemt i loven og den tilhørende bekendtgørelse.

Thvilum A/S følger dette arbejde meget tæt, bl.a. ved at deltage i arbejdet i Standardiseringsudvalget under Dansk Standard med udarbejdelse af en revision af DS462, ”Registrering af ledninger i jord”.

For forsyningsværkerne betyder det, at Jeres leverandør af ledningsregistrering skal kunne ”hoste” Jeres ledningsregistrering på en server. Denne server skal kunne ”snakke” med LER serverne og være i stand til automatisk at klippe det forespurgte område ud af Jeres ledningsregistrering og sende data tilbage til LER indenfor 2 timer.

Oprindeligt var det meningen at det nye LER system skulle være klar til den 1. juli 2019. Dette er nu udskudt til ultimo 2019. og overgangsperioden for de værker som endnu ikke har en digital ledningsregistrering er nu sat til 3½ år - altså medio 2023