Hvilke krav skal Jeres ledningsdata opfylde i det nye LER2

I henhold til loven skal ledningerne være registeret digitalt. Derudover skal de have tilknyttet en række oplysninger. Det er oplysninger om, hvilken forsyningsart det drejer sig om og det er oplysning om hvor nøjagtigt ledningerne er registreret. Derudover skal ledningerne have tilknyttet en fareklasse (Dette er selvfølgelig mest relevant for el ledninger og gasledninger). Specifikationerne for disse oplysninger kommer først i slutningen af 2018, hvor de vil blive en del at den bekendtgørelse, som vil følge LER loven.

For at LER systemet skal kunne fungere skal ledningsdata være på en hostet server. Hvad betyder det? Det er en server, som LER kan trække oplysninger fra. Derfor er det vigtigt, at I som ledningsejer har en aftale med et firma, som kan tilbyde denne service. Thvilum A/S har i 30 år beskæftiget sig med ledningsregistrering og GIS systemer. Thvilum GIS System er udviklet til at klarer de kommende krav i LER lovgivningen. Vi har udviklet et automatisk system til LER besvarelser. I dette system er det muligt at følge med i hvad der kommer af graveforespørgsler. Disse kan ses direkte i Thvilum WebGIS. Systemet er naturligvis forberedt til det nye LER2.

Læs mere her

 

Hvornår skal vi som ledningsejer være klar?

Loven trådte i kraft den 1. januar 2019. Det betyder dog ikke at ledningsejerne skal være klar nu. LER serveren, som er motoren i LER systemet forventes at kunne sættes i drift ultimo 2019. Det vil sige, her skal LER systemet være klar til at levere ledningsoplysninger med 2 timers varsel. Der er dog i bemærkningerne til loven indskrevet en overgangsperiode på 3½ år, hvor ledningsejerne har mulighed for at gøre sig helt klar.

Datoen for idriftsættelse (formentlig 1. januar 2020) vil også være skæringsdato for hvornår ledningsejerne skal begynde at registrere efter de nye regler. Det vil sige at ledningerne skal være forsynet med en nøjagtighedsklasse, fareklasse mm og at alle "hårde" ledninger skal have påført en kote (dette krav gælder dog ikke "bløde" ledninger som el-kabler eller telefonkabler). I praksis vil det betyde at ledningerne skal GPS opmåles i åben grav.

Det nye system bliver en stor gevinst for hele branchen, både ledningsejere og entreprenører. Det vil gøre processen med at indhente ledningsoplysninger og få dem hurtigt frem, meget nemmere.

Entreprenørerne vil opleve, at de nu får alle oplysninger som en samlet datapakke. De skal derfor ikke bruge kræfter på at samle svarene fra graveforespørgslerne og printe dem mv. De vil i fremtiden få besvarelserne leveret i én dataleverance. Derfor tror jeg, at der hurtigt vil komme et moderat pres på de ledningsejere, som ikke er parat med en digital ledningsregistrering ved opstarten. Entreprenørerne vil sige til de ledningsejere, som ikke er klar: ”Kom nu ind i kampen”. ”Det er en stor ekstra omkostning for os, at der er ledningsejere som ikke er med i den samlede leverance”.

Andre nyheder i LER Systemet:

I LER lover, er der også andre nye elementer som man som ledningsejer skal forholde sig til.

Det gælder de nye regler for samgravning. Nogle af disse træder i kraft allerede den 1. juli 2018. En ledningsejer kan oprette en ”annonce” hvor han angiver hvor og hvornår han ønsker at grave. Det er så efterfølgende muligt at finde de områder hvor der skal graves, for at koordinere dette. Det bliver også pligtigt for ledningsejeren/entreprenøren af søge samgravning i forbindelse med graveansøgningen.

Der er nye ledningstyper som bliver omfattet af loven og dermed pligten at oplyse placeringerne på. Det gælder føringsrør altså tomrør hvori der er fri kapacitet. Der gælder også ledninger som benyttes til afvanding af vejarealer. Disse er i mange kommuner slet ikke registreret, så her ligger der en stor opgave for kommunerne. 

Et nyt system til at indrapportere fejl i ledningsejerens ledningsregistrering vil også se dagens lys. Hvorledes dette vil fungere i praksis, er endnu ikke beskrevet.