LER – en offentlig IT succes.

Der har været mange offentlige IT projekter, som har haft en yderst tvivlsom succes. LER systemet kan derimod betegnes som en succes. Det startede i 2005. I begyndelsen var der naturligvis en del start-vanskeligheder, men dem kom man hurtigt over i kraft af et dygtigt sekretariat. I dag er LER meget velfungerende og den væsentlige forudsætning for systemet, nemlig at mindske graveskader, er lykkedes. Det er klart, at udviklingen er løbet stærkt i de mere end 10 år systemet har kørt, så der er derfor et behov for en nytænkning af systemet. Den seneste LER lov blev vedtaget den 20. december 2017.

Hvornår træder den nye LER lov i kraft?

Loven er en såkaldt bemyndigelseslov. Det vil sige, at næsten alle detaljerne først kommer senere. I lovteksten står der mange gange ” Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om……”. Planen er, at det nye LER system skal være klar ultimo 2019. Herefter er der en overgangsperiode på 3½ år, således at alle ledningsejere først skal være helt klar medio 2023.

Vigtige datoer i implementeringen af LER loven:

1. januar 2018 - Loven træder i kraft

1. juli 2018 - Samgravningsmodul implementeres

Primo 2019 - Bekendtgørelse med udvekslingsstandarder offentliggøres

Ultimo 2019 - LER2 sættes i drift. Ledninger skal herefter registreres efter nye krav

Medio 2023 - Sidste frist for at følge de nye krav